• Uznawanie kompetencji przez uczelnie, czyli nowa droga do dyplomu

    Jacek Lewicki

O sobie

dr Jacek Lewicki - Członek Rady Młodych Naukowców, współzałożyciel i wiceprezes Fundacji Młodej Nauki. Moje zainteresowania skupiają się wokół tematu uczenia się przez całe życie, edukacji oraz zmian systemowych w szkolnictwie wyższym i nauce.